+

GY.I.K Chrome Style

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A CHROME STYLE TECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOSAN

 

GYIK


WIZARD FIX HASZNÁLATA, AZAZ MITŐL LESZ TISZTA LAKKOZÁS

Wizard Fix

Ez egy nagyon kényes és fontos lépése a “krómozásnak”. Mondhatjuk úgy is, hogy itt “véreznek” el azok a kivitelezők, akik úgy gondolják, hogy a 2K-s lakk amit vásároltak valahol és szemrevételezéskor teljesen víz tisztának látnak,az biztosan megfelelő.

…hát sajnos nem.

Gondos kísérletezéseknek köszönhetően született meg a Wizard Fix anyag, amitől ténylegesen kristálytiszta marad a krómozott felület lakkozás után is és nem lesz sárgás.

 Használata egyszerű: 100 ml lakkba 9 cseppet (6 csepp kék és 3 csepp lila kell tennünk, elkeverjük és kezdődhet a lakkozás.

Első lépésként “ködöljünk”, tehát egy vékony tapadó réteget kell fújnunk. Nem kell megijedni, teljesen el mattitjuk a felületet így, de 10-15 perc elteltével kezdhetjük fényesre lakkozni.


TEAOR SZÁMOK LEENDŐ PARTNEREINKNEK

Partnereinknek ajánlott TEAOR számok listája 

      Cégeknek:                                              E.V-Vállalkozásoknak:

2561 (Fém megmunkálás)                                   256101

2562 (Fém megmunkálás)                                   256201

2229 (Műanyag krómozása)                               222901

                                                                                222903

9003 (Alkotóművészet)                                       900301

2030                                                                       203001


TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Általános leírás: Nem éghető folyadék.

Tűzveszélyességi osztály: E – NEM TŰZVESZÉLYES.

5.1.  Oltóanyag:  Megfelelő tűzoltószerek: Víz, szén-dioxid, hab, oltópor.

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Nem értelmezhető.

5.2.  Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek.

Különleges veszélyek: Fémekkel érintkezve hidrogén fejlődhet,

(robbanásveszély!). Tűz esetén veszélyes gázok (nitrogéntartalmú) képződhetnek.

5.3.  Tűzoltóknak szóló javaslat:

Egyéni védőfelszerelés tűzoltáskor: Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában friss levegős légzőkészülék nélkül.


SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

12.1.  Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok:

Az anyag nem szerepel sem a 96/82/EK rendeletben (SEVESO), sem a 123/2009  (VI.12.) Korm. rendeletben (PIC), sem a 94/33/EK irányelvben  (fiatalkorúak munkavégzése), sem pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben (légszennyező kibocsátás).

Kémiai biztonsági értékelés: Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelőre nem készült.


SZÁLLÍTHATÓSÁGI INFORMÁCÍÓK

  1. Szállításra vonatkozó információk. 14.1. UN-szám: Nem vonatkozik rá. 

14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem vonatkozik rá.

14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem értelmezhető.

Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR): Nincs besorolva.

14.4.  Csomagolási csoport: Nem vonatkozik rá.

14.5.  Környezeti veszélyek: Nincs környezeti veszély.

14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs szükség speciális óvintézkedésre.

14.7.  A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem vonatkozik rá.


ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A termékre vonatkozó előírások: Az anyag maradéka veszélyes hulladéknak számít.

A csomagolásra vonatkozó előírások: A szennyezett (kiürült) csomagolóanyagot ugyanúgy kell kezelni, mint a terméket.

12.1.  Hulladék kezelési módszerek:

Hulladék kezelési előírások: A hulladék anyagokat a 2008/98/EK, a 2012 évi CLXXXV. törv., a 225/2015 és 73/2013 korm. rendelet előírásainak megfelelően kell kezelni. Megsemmisítése erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével történhet.


ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános leírás: Szakszerű kezelés és felhasználás esetén környezeti problémák nem várhatók.

12.1.  Ökotoxicitási adatok:

Toxicitás halakra: Nincs adat.

Toxicitás algákra: Nem ismeretes.

Toxicitás baktériumokra: Nincs adat.

12.2.  Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs információ.

12.3.  Bioakkumulációs képesség: Nincs információ.

12.4.  Talajban való mobilitás: Nem szabad a talajba és a környezetbe engedni. 12.5. A PBT és vPvB értékelés eredményei: PBT/vPvB vizsgálatot nem végeztek, mert kémiai biztonsági vizsgálat nem szükséges, vagy nem történt.

12.6. Egyéb káros hatások: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.


KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Szennyvíz rendszerbe engedni tilos. Akadályozzuk meg, hogy az anyag csatornába, élővízbe, talajba kerüljön.  6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:  Az esetlegesen kifolyt folyadékot nem éghető felszívóképes anyaggal (pl. homok, perlit, vermikulit, Chemisorb®) kell felitatni, majd felszedni és gondoskodni kell az eltávolításáról.


AZ ANYAGGAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK

  1. Szabályozással kapcsolatos információk.  

12.1.  Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok:

Az anyag nem szerepel sem a 96/82/EK rendeletben (SEVESO), sem a 123/2009  (VI.12.) Korm. rendeletben (PIC), sem a 94/33/EK irányelvben  (fiatalkorúak munkavégzése), sem pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben (légszennyező kibocsátás).

Kémiai biztonsági értékelés: Az anyagról kémiai biztonsági értékelés egyelőre nem készült.


ELRONTOTTAD? HIBAJAVÍTÁS!

Amennyiben nem sikerült a krómozás, abban az esetben tedd az alábbiakat. (még a befejező lakkozás elött) Alaposan mosd le a Start Over-el a felületet(el kell távolítani a képen látható termékkel). Majd öblítsd le, szárítsd meg és szilikonmentesítővel alaposan töröld át, majd szárítás, ismételt mosás és kezdheted elölről. Amennyiben gondosan tisztítottad le, kiválló króm megjelenést tudsz újra készíteni.


FOLTOSODÁSI HIBÁK

Van néhány dolog, ami okozhatja ezt a problémát. A leggyakoribb ok, hogy a foltos rész nincs kellően nedvesedve(hibásan alkalmazott “AK” anyag). Lehet, hogy nem vette észre a víz törést, amikor az “AK” anyagot permeteztük. A következő hibalehetőség tényező a lejárt AK-oldat. Ennek a kémiai vegyületnek az eltarthatósági ideje 5 év. Az utolsó tényező lehet még a felületi szennyeződés. Ez lehet nyilvánvaló, a tárgyon látható dudorok, vagy kevésbé nyilvánvaló formájában ujjlenyomatok, latex maradék vagy keresztszennyeződés.

 

A CHROME ÁRAMVEZETŐ?

Igen, a Chrome borítás valódi fémből készül, így elméletileg vezeti az elektromosságot, mint minden fém. Azonban a Chrome célja dekoráció. Ez nem helyettesíti a galvanizálást és nem nyújt semmilyen segítséget ebben a témában.


MI A KÜLÖNBSÉG EGY CHROME ÉS HAGYOMÁNYOS METÁL FESTÉK KÖZÖTT?

A Chrome Style nem festék!

A Chrome Style elhelyez egy fém ezüst nitrát réteget a termék felületén. Következésképpen úgy néz ki a megszólalásig, mintha a termék krómozott, nem csak festett lenne. A Chrome Style kivitelben fényvisszaverő és ragyog, mint egy tükör.
Sokkal tartósabb, mint a festék, és nem fakul meg az idő múlásával.

Kapcsolat

  • Keszthely, Lovassy S. u.7/b
  • 06-30-2283677
  • helikontrade@keszthelynet.hu

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadod az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.